אהבת מולדת

אהבת מולדת מאת מיקו פלד "הארץ, לאחר שהובטחה לרבים כל כך, לעולם לא תדע למי להיתמסר" זוזה סאראמאגו אהבת מולדת, ככל אהבה אחרת, יכולה להיות נעימה או כואבת, יפה או מכוערת, משמחת או מאכזבת.  אבל שלא כאהבות אחרות, זוהי אהבה שהיא נצחית ולא בת חלוף.  אני מוצא שידידי הפלסטינים בין אם נולדו בגלות ובין אם [...]