ששה ימים, 45 שנה מאת מיקו פלד

את תחילת יוני 1967 ביליתי בעודי יושב עם אמי ואחיותיי בשירותים בקומה התחתונה של ביתנו במוצא, במורדות ירושלים. חדר השירותים שימש לנו למקלט מאחר ובבתינו החדש לא היה מקלט, ולמרות שאבי היה מאלופי צה"ל באותה תקופה, לא ידענו מה מצפה לנו. לא עלה על דעתנו שהמלחמה שזה עתה החלה תסתיים תוך ששה ימים.  איש לא העלה [...]

  June 9, 2012 Miko Peled's Op-Ed article on Wednesday about Israel's 1967 war prompted reader Desmond Tuck of San Mateo, Calif., to write: "I share Miko Peled's dream of peace in the Middle East. But his article brought the expression 'Monday morning quarterback' to mind. When Hitler was poised to enter the Sudetenland and no one stopped [...]