על מות שרון מאת מיקו פלד, מאנגלית נריה ביאלה

מעולם לא הבנתי איך אנשים יכולים לשמוח בהתבשרם על מותו של אדם. יצא שהייתי בבריטניה כשמרגרט תאצ'ר מתה והייתי עד לחגיגות. גילויי השמחה שניצתו בכל מקום אליו הגיעה השמועה על מותה זעזעו אותי. כשביקרתי באירלנד ובוויילס עלה על דעתו שבבוא היום לכששרון ימות, נחזה גם אנחנו בהתפרצויות שמחה שכאלה. אריאל שרון היה אדם שאפתן, אלים, [...]