עשר שנים לסמדר

יום מותה של הנסיכה דיאנה היה יום עצוב לכולם. לי זהו יום שלעולם ישאר עצוב, יום שמבשר רעות. אני לא היכרתי את הנסיכה דיאנה אבל כמו כולם הייתי מאוד, מאוד עצוב כשנהרגה. לא העלתי על דעתי שיום מותה ישאר עמי לעולם כיום המבשר את בואו של מוות נוסף. כיצד יכולתי לדעת אז שכעבור שמספר ימים [...]

fighting for peace

I am a professional martial artist, I teach karate for a living.  So what does that have to do with peace?  A lot!  I was able to visit two karate schools in the PA, one in Anata and one in Ramallah.  They were both excellent schools with a very high level of instruction.   Now [...]

Bil’in Conference

The Bil'in struggle against the wall and against the confiscation of land from Palestinians to build Israeli settlements is a good model for future struggle against Israeli apartheid.  It is a struggle that includes Israeli and Palestinian people side by side and it has on its banner the clear message of a non violent struggle. [...]

The Next Intifada

With his latest statements and unrestrained violence, Israeli Defense Minister Ehud Barak, has once again confirmed that the occupation, the oppression and the slow genocide of Palestinians by the Israeli war machine he heads will not stop. Any talks between Israeli and Palestinian leaders are meaningless he says, and as far as he is concerned [...]